Mensen met een meervoudige verstandelijke beperking

Page

mensen-met-een-verstandelijke-beperking

Waarom voor mensen met een meervoudige verstandelijke beperking?

Mensen met een meervoudige verstandelijke beperking kampen vaak met spanning en onrust.
Het kan veroorzaakt worden door een beperkte lichamelijke gezondheid, en door prikkels/invloeden van hun omgeving. Hun mogelijkheden tot kwalitatief goed contact met zichzelf en anderen.zijn beperkt.

Een waardevolle, respectvolle band met jezelf en de ander is een van de meest invloedrijke factoren voor dagelijks geluk en tevredenheid. Een cliënt kan door affectieve aanraking zijn lichaam zonder inspanning als plezierig ervaren, ondanks zijn beperkingen. Een cliënt die zich letterlijk “goed in z’n vel“ voelt, zal soepeler contact maken en beter overweg kunnen met andere mensen. “Voelen“ dat je mag zijn wie je bent, kan het zelfrespect van de cliënt doen groeien.

Door de aanraking  komen gevoelens door lichaamstaal tot uiting.
Heel geschikt voor mensen die mensen die moeite hebben met het begrijpen en/of het uiten van gesproken taal.

Affectieve aanraking is voor nagenoeg iedereen toegankelijk. Ook voor mensen die in eerste instantie weerstand uiten of angst. Deze gevoelens worden bijna altijd overwonnen, als gaandeweg het wederzijds vertrouwen groeit. (meestal merkbaar na 5-6 afspraken)
Het niveau van de verstandelijke, emotionele ontwikkeling en bijkomende beperking, zoals autisme of dementie vormen een indicatie voor de juiste afstemming.

Ik kom bij mensen thuis; in een woonvoorziening, activiteitencentrum of dagverblijf.