Veelgestelde vragen

Page

veel-gestelde-vragen

Een cliënt kan veelal niet aangeven of hij een massage wil.
Hoe weet een begeleider, familie of verwante of een massage de cliënt goed doet?

  • Cliënten zijn over het algemeen niet bekend met affectieve aanraking/massage. Soms hebben ze een gewenningsperiode nodig om zich over te geven. Anderen kunnen dit gemakkelijk. Alleen de ervaring zal het leren. Het voorstel is om de cliënt enkele keren te laten ervaren en zijn (non) verbale reacties te signaleren en de voortgang verder te bespreken.

Mag ik als begeleider of verwante bij de massage zijn?

  • In overleg kan iemand bij de cliënt aanwezig zijn, of even binnen komen om te kijken hoe het gaat.
    Mits het niet storend werkt voor de cliënt. De deur gaat i.v.m. privacy dicht of op een kier, maar nooit op slot. De behandeling filmen om naderhand met teamgenoten/disciplines of verwanten te bespreken is eveneens bespreekbaar.

Waarom is er een terugkoppeling na de massage naar de begeleiders van de cliënt?

  • Ik vind het belangrijk om contact te onderhouden met direct betrokkenen van de cliënt.
    Door mijn bevindingen te delen ( schriftelijk of mondeling), kunnen we samen tot een betere afstemming komen, om zodoende aan de specifieke behoefte van de cliënt tegemoet te komen.