Praktische Informatie

Page

praktische-informatie

Duur van de behandeling

Duur van de behandeling wordt in overleg bepaald, is mede afhankelijk van ontvankelijkheid en prikkelgevoeligheid van cliënt. Gemiddeld tussen 30-60 min.

Frequentie

Veilig en vertrouwd leren voelen zijn voorwaarden om tot meer positieve effecten te kunnen komen.
De eerste 3-5 behandelingen vinden daarom bij voorkeur elke week of om de week plaats.
Daarna wordt in overleg met betrokkenen bepaald of de behandeling  wordt voortgezet en met welke regelmaat.

Locatie behandeling

Ik kom altijd naar de cliënt toe. De meest geschikte ruimte biedt privacy, straalt rust uit en voelt voor de cliënt veilig en vertrouwd. Bijvoorbeeld een eigen appartement, slaapkamer of snoezel/ontspanningsruimte.

Evaluaties/overleg

Er worden afspraken gemaakt met wettelijk vertegenwoordiger op welke wijze er geëvalueerd wordt en met welke regelmaat.

Vergoeding

Kennismakingsgesprek is gratis.
Verslaggeving van de eerste 3 behandelingen is gratis.

Er is geen vergoeding mogelijk middels ( aanvullende) zorgverzekering.

Tarief

Voor behandeling, evaluatie en overleg: € 60,= per uur

Betaling

Bij voorkeur per bank.
Contante betaling is ook mogelijk.

.