Affectieve aanraking

Page

affectieve-aanraking-en-massage

Wat is affectieve aanraking?

Aanraken is een heel natuurlijke manier om je te verbinden en te communiceren met een ander. Het lichaam neemt indrukken op en uit gevoelens op eigen wijze.

Affectief wil zeggen dat we door de huid heen, een laagje dieper, als mens aangeraakt worden. Warm, en geruststellend. Een afgestemde aanraking is van wezenlijk belang voor het opdoen van positieve gevoelservaringen.

Doel, werkwijze en positieve effecten

De affectieve aanraking wil geen ongemakken bestrijden of gedrag corrigeren.
Het is een uitnodiging tot het ervaren van positieve emoties. De cliënt heeft echter de regie in het contact en grenzen worden gerespecteerd.
Ik volg de lichaamstaal, en neem de toegankelijkheid van de cliënt als leidraad.

Affectieve aanraking is dus in essentie bedoeld om zorg te dragen voor menselijke basisbehoeften:
– zich veilig, geborgen en gekoesterd voelen
– het herstellen of vergroten van vertrouwen en zelf~vertrouwen
– zich verbonden voelen
– zich mogen uiten op eigen wijze
– zich goed voelen in hun eigen lichaam; ontspannen ,rustig en blij
– zich goed voelen bij zichzelf; eigenwaarde
– zich gerespecteerd en gelijkwaardig voelen

In mijn praktijk voor affectieve verbinding, laten mensen mij zien wat affectieve aanraking met hen doet; het maakt hen kalm, ontspannen en tevreden, of het beurt hen op, en maakt hen levendig.
Het vergroot de kwaliteit van hun dagelijks leven.